Humly Room Display jest idealnym interaktywnym wyświetlaczem do sal w miejscu pracy. Pomoże Ci znaleźć zarezerwowaną salę lub poprowadzi do tej, która jest dostępna od zaraz. 

Czy zdarzyło Ci się kiedyś wejść do sali konferencyjnej i przerwać odbywające się spotkanie?  70% pracowników traci 15 minut dziennie próbując znaleźć pokój, podczas gdy 20% zarezerwowanych pokoi jest pustych. 

Jasne i przejrzyste informację oszczędzają czas i energię w pracy. Humly Room Display jest bardzo prosty w obsłudze i konfiguracji. Na wyświetlaczu na pierwszy rzut oka widać widać status zajętości sali. Gdy pokój jest zajęty w łatwy sposób można znaleźć inny, wolny pokój.  

Pokój możemy zarezerwować bezpośrednio z 8” wyświetlacza, z obsługiwanego systemu rezerwacyjnego tj. Microsoft Office 365, Exchange, Google Workspaxe, Nexudus lub z aplikacji Humly Reservations, którą można zintegrować z Teamsem. Komunikacja odbywa się poprzez dwukierunkowe połaczenie w czasie rzeczywistym. 

Funkcja zameldowania znacząco optymalizuję wykorzystanie sal konferencyjnych w środowisku pracy przez zwalnianie ich jeśli nikt nie pojawi się na rezerwacji.  

Działa na zasadzie potwierdzenia obecności w spotkaniu na wyświetlaczu Humly Room Display.  

Funkcję tę można włączyć i dostosować w panelu sterowania Humly. Jeśli jest włączona przycisk zameldowania pojawi się 10 minut przed rozpoczęciem spotkania. Przycisk odprawy pozostanie na ekranie od 5 do 30 minut po planowanym rozpoczęciu spotkania, w zależności od ustawień w Humly Control Panelu.  

Dostępna jest również funkcja zameldowania bezdotykowego, z którą można się zameldować na spotkanie używając karty RFID. Po rozpoczęciu okresu zameldowania wystarczy dotknąć kartę RFID w miejsce czytnika, aby zameldować się na spotkanie.